Senat UE Katowice uchwalił zaktualizowaną Strategię Rozwoju UE Katowice oraz Plan Strategiczny Uczelni

2 lipca 2021 roku Senat Uniwersytetu uchwalił zaktualizowaną wersję Strategii Rozwoju UE Katowice na lata 2018-2025 oraz przyjął nowy dokument wdrażający Strategię tj. Plan Strategiczny. Prace nad aktualizacją i przygotowaniem Planu Strategicznego koordynował prof. UE dr hab. Adam Drobniak, pełniący w UE Katowice funkcję Koordynatora Wdrażania Strategii.

Gratulujemy.