Wystąpienie Prof. UE dra hab. Adama Drobniaka w sesji otwierającej Property Forum Śląsk 2022

O tym jakich inwestycji potrzebują śląskie miasta dyskutowano w trakcie Property Forum Śląsk 2022. Uczestnikiem sesji inaugurującej spotkanie był Prof. UE dr hab. Adam Drobniak.

"Woj. śląskie zajmuje relatywnie mały obszar, a zatem miasta takie jak Bielsko-Biała, czy Częstochowa - będące stolicami subregionów - znajdują się w niedalekiej odległości od centrum regionu. - Z punktu widzenia społecznego, kulturalnego i gospodarczego całe województwo tworzy silnie skoncentrowany organizm. Naszą siłą jest właśnie ta koncentracja: talentów, kompetencji (...) Wspólnym mianownikiem dla wszystkich może być inwestowanie w kapitał ludzki, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej. - Mamy jednak wspólnie wiele rzeczy do zrobienia. Sektor edukacji powinien być o wiele mocniej związany z biznesem" - stwierdził Prof. Drobniak.

Z pełną relacją z panelu można się zapoznać tutaj.