Aktualności

Zespół Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na zlecenie Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu IOŚ-PIB opracował wspólnie z 6 krajowymi uczelniami wyższymi oraz dokument pt. "Ramy programowe dla zintegrowanego planowania Sprawiedliwej Transformacji... [Więcej]
Prof. UE dr hab. Adam Drobniak, Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, objął koordynacją powstawanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji. [Więcej]
Ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną COVID-19, inicjatorzy Konferencji POLREG2020 podjęli decyzję o jej przesunięciu na 2021 rok. [Więcej]
Dr Artur Ochojski z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych oraz dr Adam Polko z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej będą moderatorami sesji naukowej pt. European Cities and Commons w trakcie 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i... [Więcej]
Dr hab. Adam Drobniak, prof. UE został zaproszony do pracy w Jury Konkursu EUROSTAR 2020 jako ekspert Komisji Europejskiej w kategorii "SMART GROWTH: Industrial transition for a smart Europe". [Więcej]
Do zadań Grupy Eksperckiej należało wypracowanie rekomendacji dotyczących celów i kierunków rozwoju zielonej gospodarki oraz sprawiedliwej transformacji w ujęciu dziedzinowym i terytorialnym, również w kontekście programu Unii Europejskiej Just... [Więcej]
Ze względu na obecną sytuacją w kraju wszystkie konsultacje i seminaria pracowników Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych począwszy od dnia 12.03.2020 r. do odwołania odbywają się w systemie zdalnym. [Więcej]
W dniu 04 marca 2020 r. w Audytorium Parnassos Biblioteki Ślaskiej w Katowicach odbyło się IV Colloquium Przyszłość śląskich miast, pt.: Zmiana marki i wzmacnianie wizerunku miast śląskich. [Więcej]
10 stycznia 2020 r. w trakcie Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. zw. dra hab. Andrzeja Klasika. [Więcej]
Miło nam poinformować, że dr Artur Ochojski z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych oraz dr Adam Polko z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej razem z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w... [Więcej]