Aktualności

Zespół opracowujący comiesięczne „Komentarze do sytuacji w gospodarce regionalnej” zdobył jedną z 13 nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. Nagrodę przyznano za stworzenie w partnerstwie z władzami regionalnymi (Urzędem... [Więcej]
O tym jakich inwestycji potrzebują śląskie miasta dyskutowano w trakcie Property Forum Śląsk 2022. Uczestnikiem sesji inaugurującej spotkanie był Prof. UE dr hab. Adam Drobniak. [Więcej]
Miło nam poinformować o wydaniu monografii autorstwa naszych pracowników. Autorami opracowania są prof. dr hab. Adam Drobniak (kierownik prac), dr Radosław Cyran, mgr Klaudia Plac, mgr Piotr Rykała oraz mgr Justyna Szymańska. Publikacja skupia się na... [Więcej]
Miło nam poinformować o wydaniu nowej publikacji autorstwa dra Adama Polko, prof. UE dr hab. Małgorzaty Czornik oraz dra Artura Ochojskiego. [Więcej]
Rozmowa z Prof. UE dr hab. Adamem Drobniakiem na temat sposobu rozumienia oraz zakresu Sprawiedliwej Transformacji - "Regiony same nie sprostają transformacji. Rola państwa niezbędna, ale czy kluczowa?" [Więcej]
Miło nam poinformować o zaangażowaniu pracowników naszej Katedry w trakcie V edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. [Więcej]
W miniony wtorek (14.09) odbyło się Pierwsze Krajowe Forum Transformacji Regionów Węglowych, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Muzeum Śląskim. W sesji poświęconej sprawiedliwej transformacji głos zabrał prof. UE dr hab.... [Więcej]
Miło nam poinformować, że zespół Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych powiększył się o nowego pracownika. Na stanowisku adiunkta zatrudniony został Pan dr Marek Magdoń, wzmacniając tym samym specjalizację Katedry w zakresie zarządzania... [Więcej]
2 lipca 2021 roku Senat Uniwersytetu uchwalił zaktualizowaną wersję Strategii Rozwoju UE Katowice na lata 2018-2025 oraz przyjął nowy dokument wdrażający Strategię tj. Plan Strategiczny. Prace nad aktualizacją i przygotowaniem Planu Strategicznego... [Więcej]
Zespół Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na zlecenie Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu IOŚ-PIB opracował wspólnie z 6 krajowymi uczelniami wyższymi oraz dokument pt. "Ramy programowe dla zintegrowanego planowania Sprawiedliwej Transformacji... [Więcej]