Przejdź do menu Przejdź do treści

Koło Naukowe Badania Przestrzeni Zurbanizowanej AREA


Koło Naukowe Badania Przestrzeni Zurbanizowanej AREA zajmuje się przemianami przestrzeni oraz nowymi koncepcjami rozwoju miast. Do form działalności Koła należy realizacja projektów naukowych i praktycznych, współpraca z instytucjami i środowiskami zajmującymi się rozwojem miast i ich przestrzeni oraz uczestnictwo w konkursach związanych z kreowaniem rozwiązań dla przestrzeni miast w regionie.

Członkowie Koła realizują współpracę projektową z profesjonalnymi instytucjami naszego regionu, w tym z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy jakości przestrzeni i wdrażania partycypacyjnych metod zarządzania przestrzenią. Znaczna część działalności Koła odbywa się w bezpośredniej relacji z praktyką. Wśród specyficznych aktywności można wskazać analizy terenowe, których sposób realizacji dostosowany jest do potrzeb samorządów lokalnych w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji oraz innych koncepcji przekształceń przestrzeni wykonywanych w partnerstwie lokalnym. Członkowie Koła przygotowują także publikacje naukowe, co przyczynia się do lepszego poznawania nowych nurtów badawczych, pogłębionej refleksji nad możliwościami praktycznego wykorzystania dorobku naukowego oraz doskonalenia umiejętności w zakresie technicznego przygotowywania opracowań naukowych. Działalność Koła jest widoczna także w przestrzeni UE. W roku ubiegłym zrealizowano projekt zagospodarowania przestrzeni dziedzińca budynku A, polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu mebli z palet drewnianych.

Koło Naukowe jest otwarte na nowych członków oraz na współpracę ze studentami, którzy są zainteresowani wybranymi projektami badawczymi.Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca