Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych POLREG 2020


"Ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną COVID-19, inicjatorzy Konferencji POLREG2020 podjęli decyzję o jej przesunięciu na 2021 rok. Prawdopodobny nowy termin konferencji koniec 2021 roku. Konkretna data uzależniona jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej".

1st Polish Conference of Urban and Regional Studies POLREG 2020

 

Integracja środowiska badaczy miejskich i regionalnych wywodzących się z różnych dyscyplin nauki (m.in. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce
i administracji, architektura i urbanistyka, nauki o zarządzaniu i jakości), w dobie wzrastającej presji na międzynarodową konkurencyjność naszych badań jawi się obecnie jako konieczność.

Wysoka aktywność naukowo-badawcza, dydaktyczna i doradcza naszego środowiska stanowi podstawę dla stworzenia wspólnej konferencji o znaczącej randze w skali Polski i Europy Środkowej. Jest to wyzwanie, które szczególnie w kontekście 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce nie tylko umożliwia integrację naszego środowiska, ale także tworzy przestrzeń wielodyscyplinarnej dyskusji na temat badań miejskich i regionalnych.

30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce to znamienita okazja do zainicjowania Pierwszej Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych, w tym podjęcia szerszej debaty na temat dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie programowania i zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym w Polsce.

To także okazja do dyskusji na temat przyszłych kierunków rozwoju naszych miast i regionów między innymi w kontekście budowania rezyliencji i zdolności szybkiego wychodzenia z sytuacji kryzysowych, ale także skutecznego adaptowania się do zmian, których nośnikiem jest Zielony Ład i transformacja energetyczna.

Szczególnie to ostatnie z wyzwań będzie w dużym stopniu określać niedaleką przyszłość miast i regionów w Polsce opartą na zielonej gospodarce w powiązaniu z technologiami ICT. Zmiany związane z transformacją energetyczną dotykają obszarów społecznych, gospodarczych, środowiskowo-przestrzennych, infrastrukturalnych. Ich skuteczne przeprowadzenie wymaga konsensusu wszystkich interesariuszy – Okrągłego Stołu Energetycznego - strony rządowej, samorządów terytorialnych, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, nowego sektora odnawialnych źródeł energii oraz tradycyjnego sektora górnictwa i energetyki konwencjonalnej.  IDEA POLREG

 

POLREG to inicjatywa integrująca naukowców, przedstawicieli samorządów terytorialnych, biznesu i organizacji pozarządowych zainicjowana w środowisku naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

POLREG jest formułą otwartą na współpracę z innymi uczelniami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami zainteresowanymi uczestnictwem w Konferencji i w działaniach integrujących osoby zainteresowane badaniami miejskimi i regionalnymi.

 

POLREG to coroczna i przechodnia konferencja naukowa, tj. corocznie organizowana przez kolejnego z inicjatorów Konferencji, która kontynuuje dotychczasowy dorobek konferencji naukowych organizowanych przez poszczególne ośrodki akademickie - inicjatorów - m.in. konferencji ustrońskiej, KATO, łódzkiej, milickiej itd.

W ramach POLREG istnieje możliwość zgłoszenia własnego tematu dotyczącego badań miejskich i regionalnych w ramach tzw. sesji specjalnej (SPEC), której tematyka rozszerza (lub wykracza poza) w/w sesje tematyczne. W sesji specjalnej grupa badaczy zgłasza od 3 do 4 wystąpień oraz przewodniczy tego rodzaju sesji. W ramach POLREG organizowane są także sesje tematyczne, lub sesje specjalne dedykowane prezentacji badań przez doktorantów oraz asystentów (SPEC-PhD).

 


Ramowy program konferencji
Termin i miejsce
Sesje tematyczne (nowe okno)
Sesje specjalne
Wydawnictwa i publikacje
Sesje specjalne dla młodych
Konkurs
 Inicjatorzy - Kierownictwo konferencji (wg alfabetu)  

 

logotyp UAM Poznań
Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

prof. dr hab. Paweł Churski

logotyp UE Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Badań Strategicznych Regionalnych

dr hab., prof. UE Adam Drobniak, FeRSA (koordynator POLREG 2020)
logotyp UE Wrocław
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

prof. dr hab. Stanisław Korenik

logotyp UJ Kraków
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

prof. dr hab. Bolesław Domański

logotyp UŁ
Uniwersytet Łódzki
Instytut Gospodarki Przestrzennej

dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska

logotyp UW
Uniwersytet Warszawski
Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego

dr hab., prof. UW Wojciech Dziemianowicz


Partnerzy strategiczni Konferencji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN

 

Partnerzy Konferencji POLREG 2020

(wg alfabetu)

 • Stowarzyszenie Regional Studies Association (RSA), Sekcja Polska dr hab. Maciej Smętkowski, FeRSA
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji dr hab., prof. UJK Andrzej Pawlik
 • Uniwersytet Opolski, Katedra Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego dr hab. Edyta Szafranek
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej dr hab., prof. UŚ Robert Krzysztofik
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Teorii Ekonomii dr Eliza Farlenik
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) dr hab. Agnieszka Olechnicka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami dr hab., prof. ZUT Maciej Nowak

Patronaty 

(w trakcie uzgodnień)

 • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Prezydent Miasta Katowice
 • Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Marszałek Województwa Śląskiego
 • ABSL
 • Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM


Koordynatorzy POLREG 2020

 • Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 
  dr hab. Artur Bajerski, prof. UAM
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, 
  dr Małgorzata Rogowska, dr Piotr Hajduga
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
  dr Arkadiusz Kocaj
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Gospodarki Przestrzennej 
  dr Ewa Boryczka
 • Uniwersytet Warszawski, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego 
  mgr Magdalena Cybulska
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 
  dr Paulina Legutko-Kobus

Forum Programowe POLREG 2020

(wg alfabetu, w trakcie uzgodnień)

 • prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab., prof. UE Małgorzata Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marcin Dąbrowski, Delft University of Technology
 • prof. dr hab. Bolesław Domański, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab., prof. UE Adam Drobniak, FeRSA, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab., prof. UW Wojciech Dziemianowicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab., prof. UJ Krzysztof Gwosdz, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab., prof. UŚ Robert Krzysztofik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab., prof. UŁ Ewa Kusideł, Uniwersytet Łódzki
 • prof. Gabor Lux, Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies
 • dr hab., prof. UJ Grzegorz Micek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab., prof. ZUT Maciej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie
 • dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab., prof. UJK Andrzej Pawlik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab., prof. UE Dorota Rynio, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. doc. dr Jan Suchaček, VSB TU Ostrava - dr hab. Edyta Szafranek, Uniwersytet Opolski
 • prof. dr Ruediger Wink, HTWK Leipzig
 • dr hab., prof. UE Alicja Zakrzewska-Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Rada Konferencji POLREG 2020

(wg alfabetu, w trakcie uzgodnień)

 • dr hab. Sigmund Barczyk, Profesor Honorowy UE Katowice
 • prof. dr hab. Henryk Brandenburg, Profesor Honorowy UE Katowice
 • prof. dr hab. Wanda Gaczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klasik, Profesor Honorowy UE Katowice
 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Irena Pietrzyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Waldemar Ratajczak, UAM Poznań
 • prof. dr hab. Jerzy Runge, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa

 

Miejsce, termin i ramowy program POLREG 2020

Miejsce: Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny, budynek CNTI (Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych),  ul. Bogucicka 5

Termin Konferencji: jesień/zima 2021/2022 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów: zostanie ustalony w 2021 r.


Sekretariat konferencji

Udostępniamy Państwu możliwość kontaktu mailowego, a także kontaktu telefonicznego we wskazanych godzinach dyżuru.

 

 

Piotr Rykała
zgłaszanie uczestnictwa, mailing konferencyjny, konkurs na najlepszy artykuł,
artykuły pozakonkursowe, materiały konferencyjne, książka streszczeń


mgr Piotr Rykała
piotr.rykala@uekat.pl
32 257 74 16
dyżur telefoniczny:
czw. 10.00-14.00
Klaudia Plac
sesje specjalne i posterowe,
strona internetowa,
rozliczenia finansowe

mgr Klaudia Plac
klaudia.plac@uekat.pl
32 257 74 20
dyżur telefoniczny:
śr. 10.00-14.00

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych,
ul. 1-go Maja 50, 40-287 KatowicePOLREG QR code