Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych POLREG 2020

baner informacyjny - POLREG 2020


Nowy termin konferencji: 21-23 listopada 2021 r.
Ograniczenia COVID: Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 liczba uczestników Konferencji POLREG 2021 została ograniczona do jej inicjatorów i zaproszonych gości.


 

Integracja środowiska badaczy miejskich i regionalnych wywodzących się z różnych dyscyplin nauki (m.in. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, architektura i urbanistyka, nauki o zarządzaniu i jakości, ochrona środowiska, socjologia), w dobie wzrastającej presji na międzynarodową konkurencyjność naszych badań jawi się obecnie jako konieczność.

Wysoka aktywność naukowo-badawcza, dydaktyczna i doradcza naszego środowiska stanowi podstawę dla stworzenia wspólnej konferencji prowadzonej w formule idea development workshop na rzecz generowania nowych pomysłów dla badań miejskich i regionalnych. Jest to wyzwanie, które nie tylko umożliwia integrację naszego środowiska, ale także tworzy przestrzeń wielodyscyplinarnej dyskusji na temat przyszłości badań miejskich i regionalnych w Polsce. To także okazja do dyskusji na temat przyszłych kierunków rozwoju miast i regionów w kontekście zielonej i cyfrowej gospodarki, których nośnikiem stał się Europejski Zielony Ład.

Wieloaspektowa i wielopodmiotowa transformacja sektorów i terytoriów inspirowana Europejskim Zielonym Ładem będzie w dużym stopniu określać przyszłość miast i regionów w Polsce w najbliższej dekadzie. Przykładowo, zmiany związane z transformacją energetyczną już obecnie zaczynają oddziaływać na społeczne, gospodarcze, środowiskowo-przestrzenne, infrastrukturalne komponenty rozwoju. Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego wymaga poszukiwania nie tylko rozwiązań politycznych, ale przede wszystkim powinno opierać się na nowych koncepcjach rozwoju, których zdefiniowanie wymaga niezbędnych badań leżących w obrębie zainteresowań i kompetencji naszego środowiska.IDEA POLREG

POLREG to inicjatywa integrująca naukowców zainicjowana w środowisku naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

POLREG jest formułą otwartą na współpracę z innymi uczelniami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi zainteresowanymi uczestnictwem w Konferencji i w działaniach integrujących osoby zainteresowane badaniami miejskimi i regionalnymi.

POLREG to coroczna i przechodnia konferencja naukowa, tj. corocznie organizowana przez kolejnego z inicjatorów Konferencji.

 


Ramowy program konferencji
Termin i miejsce
Sesje tematyczne (nowe okno)
Wydawnictwa i publikacjeInicjatorzy - Kierownictwo konferencji (wg alfabetu)  

 

logotyp UAM Poznań
Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

prof. dr hab. Paweł Churski

logotyp UE Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Badań Strategicznych Regionalnych

dr hab., prof. UE Adam Drobniak, FeRSA (koordynator POLREG 2020)
logotyp UE Wrocław
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

prof. dr hab. Stanisław Korenik

logotyp UJ Kraków
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

prof. dr hab. Bolesław Domański

logotyp UŁ
Uniwersytet Łódzki
Instytut Gospodarki Przestrzennej

dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska

logotyp UW
Uniwersytet Warszawski
Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego

dr hab., prof. UW Wojciech Dziemianowicz


Partner strategiczny Konferencji

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN

 

Partnerzy Konferencji POLREG 2020

(wg alfabetu)

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji dr hab., prof. UJK Andrzej Pawlik
 • Uniwersytet Opolski, Katedra Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego dr hab. Edyta Szafranek
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej dr hab., prof. UŚ Robert Krzysztofik
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami dr hab., prof. ZUT Maciej Nowak

Patronaty 

 • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Koordynatorzy POLREG 2020

 • Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 
  dr hab. Artur Bajerski, prof. UAM
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, 
  dr Piotr Hajduga
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
  dr Arkadiusz Kocaj
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Gospodarki Przestrzennej 
  dr Ewa Boryczka
 • Uniwersytet Warszawski, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego 
  mgr Magdalena Cybulska
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 
  dr Paulina Legutko-Kobus

Forum Programowe POLREG 2020

(wg alfabetu, w trakcie uzgodnień)

 • prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bolesław Domański, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab., prof. UE Adam Drobniak, FeRSA, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab., prof. UW Wojciech Dziemianowicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab., prof. UJ Krzysztof Gwosdz, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab., prof. UJ Grzegorz Micek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab., prof. ZUT Maciej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie
 • dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab., prof. UJK Andrzej Pawlik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab., prof. UE Dorota Rynio, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab., prof. UO Edyta Szafranek, Uniwersytet Opolski
 • dr hab., prof. UE Alicja Zakrzewska-Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zaproszeni goście

(wg alfabetu, w trakcie uzgodnień)

 • dr hab. Sigmund Barczyk, Profesor Honorowy UE Katowice
 • prof. dr hab. Andrzej Klasik, Profesor Honorowy UE Katowice
 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • prof. dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa

 

Miejsce, termin i ramowy program POLREG 2020

Miejsce: Zabrze, Park Hotel Diament, ul. 3 Maja 122A

Termin Konferencji: 21-23 listopada 2021 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów: 15 listopada 2021 r.

Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 15 listopada 2021 r.


Sekretariat konferencji

 

Piotr Rykała
zgłaszanie uczestnictwa, mailing konferencyjny, materiały konferencyjne, książka streszczeń, rozliczenia finansowe

mgr Piotr Rykała
piotr.rykala@uekat.pl
32 257 74 16
Klaudia Plac
strona internetowa

mgr Klaudia Plac
klaudia.plac@uekat.pl
32 257 74 20

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych,
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice


Do pobrania:


POLREG QR code