Przejdź do menu Przejdź do treści

TEMATY PRZEWODNIE

Ideą przewodnią POLREG 2022 było terytorium i dylematy jego rozwoju. Terytorialne spojrzenie na procesy rozwoju zyskuje na znaczeniu, tak w teorii jak i w praktyce. Potwierdzeniem tego są między innymi silna orientacja na budowanie spójności terytorialnej, rosnące znaczenie kapitałów terytorialnych czy nowe podejścia do planowania i zarzadzania układami terytorialnymi.

W tym kontekście celem POLREG 2022 było pogłębienie dyskusji na temat terytorialnych przemian, uwarunkowań i wyzwań w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Przedmiotem dyskusji były między innymi terytorialne mechanizmy rozwoju, spójność i kapitały terytorialne, budowanie odporności układów terytorialnych. POLREG 2022 było także okazją do dyskusji na temat wyzwań związanych z zintegrowanym planowaniem, wzmacnianiem mechanizmów governance oraz budowaniem place based policy.

 

TEMATY PRZEWODNIE

POLREG kontynuuje dotychczasowy dorobek konferencji naukowych organizowanych przez poszczególne ośrodki akademickie – Inicjatorów – m.in. konferencji ustrońskiej, konferencji KATO, konferencji łódzkiej, konferencji milickiej. Konferencja POLREG 2022 ma formułę sesji dyskusyjnych. Każda sesja rozpoczyna się krótkimi (około 7-minutowymi) wystąpieniami-prezentacjami, które stanowią podstawę do dalszej dyskusji w gronie uczestników sesji.

Tematy przewodnie sesji dyskusyjnych POLREG 2022 obejmują następujące zagadnienia:

  • T01 Terytorializacja procesów rozwoju
  • T02 Kultura i dziedzictwo jako kapitał terytorialny
  • T03 Przemiany gospodarcze miast i regionów
  • T04 Zielony Ład i terytorialnie zorientowana sprawiedliwa transformacja
  • T05 Terytorialne podejście do przeciwdziałania zmianom klimatycznym
  • T06 Zrównoważona mobilność
  • T07 Foresight terytorialny
  • T08 Wyzwania place based policy
  • T09 Rynek nieruchomości
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca