Kontakt

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

ul. ks. bpa S. Adamskiego 7
40-069 Katowice
Budynek N, pok. 158, 159, 161, 163, 166

ul. 1 Maja 47 
40-287 Katowice 
Budynek E, pok. 312  


Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice