Kierunek: Gospodarka Miejska i Nieruchomości

PO CO EKONOMISTA JEST POTRZEBNY W MIEŚCIE? 

 

O TAJNIKACH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI 


Kierunek: Gospodarka Miejska i Nieruchomości


Pliki do pobrania: 


Kontakt:

Kurator Kierunku - Adam Drobniakadam.drobniak@ue.katowice.pl

Menedżer Kierunku - Radosław Cyranradoslaw.cyran@ue.katowice.pl


 

OPIS STUDIÓW

Kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości oferowany zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu studiów zapewniający możliwość kontynuacji i doskonalenia wiedzy związanej z nieruchomościami i gospodarką miejską także na studiach podyplomowych.

Studia licencjackie - o profilu praktycznym – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy: braku profesjonalnych kadr zajmujących się obsługą i inwestowaniem na rynku nieruchomości oraz niedoborem ekonomistów specjalizujących się w gospodarowaniu zasobami miast oraz zarządzaniu projektami miejskimi.

Studia magisterskie - o profilu ogólnoakademickim – to rozszerzenie studiów I-go stopnia o zaawansowane zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości, przydatne między innymi w procesie certyfikacji na zarządcę nieruchomości, pozyskania uprawnień szacowania wartości nieruchomości, tworzenia strategii rozwoju i zarządzania projektami miejskimi.

Na Kierunku oferowane są dwie specjalności: Programowanie Rozwoju Miast oraz Nieruchomości. Tworząc kierunek wzięto pod uwagę popularność łączenia zagadnień miejskich i nieruchomości – szczególnie w Europe Zachodniej i USA – oraz opinie Kluczowych Patronów Kierunku: Miasta Katowice, TDJ Estate. W ten sposób stworzono unikalny w skali Polski profil studiów ekonomicznych łączący zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości.

Główne atuty kierunku:

 • zajęcia praktyczne ‘Urban&Business Lab’ - projektowanie rozwiązań dla miast i rynku nieruchomości
 • liczne zajęcia o charakterze warsztatowym, projektowym, wizyty studyjne realizowane pod kierunkiem wykładowców posiadających doświadczenia w pracy z firmami i miastami
 • praktyka zawodowa realizowana między innymi pod patronatem Miasta Katowice oraz TDJ Estate, tj. kluczowych patronów Kierunku

 

KORZYŚCI

 • kompetencje ekonomisty–stratega miejskiego: ekonomia miejska i środowiska, geomarketing, strategia i foresight, zarządzania projektami miejskimi, governance, planowanie środków UE, systemy transportu
 • kompetencje specjalisty ds. nieruchomości: gospodarka i wycena nieruchomości, projekty developerskie, miejskie rynki nieruchomości, przestrzenie publiczne, zarządzanie nieruchomościami
 • kompetencje współpracy zespołowej i kreatywności: Urban&Business Lab – projektowanie rozwiązań dla miast i nieruchomości pod okiem praktyków
 • kontakty zawodowe z: Partnerami Kierunku - Miasto Katowice, TDJ Estate; podmiotami pozytywnie opiniującymi Kierunek (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Miasta Bytom, Jaworzno, Zabrze; Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju; Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Gemini Park Tychy; Tyskie TBS

 

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia:

 • interaktywne studia przypadków wraz z dostępem do materiałów on-line i MP4
 • zespołowe i warsztatowe - Urban&Business Lab – projektowanie realnych rozwiązań
 • analityczne - diagnozowanie zjawisk, analizy rynków nieruchomości
 • wykorzystujące bazy cen transakcyjnych nieruchomości, GUS BDL, GIS

Wykładowcy i praktycy - doświadczenie w: 

 • przygotowaniu: strategii i programów rozwoju, rewitalizacji, mieszkaniowych, innowacji; dokumentacji projektów; modeli geomarketingu; analiz ekonomiczno-przestrzennych; studiów przestrzennych; planów miejscowych; ocen oddziaływania na środowisko; planów gospodarki niskoemisyjnej
 • diagnozowaniu i prognozowaniu: sytuacji miast, rynku nieruchomości (handlowe, produkcyjne, mieszkaniowe); trendów związanych z zabudową
 • wykorzystaniu programów: Google Analytics, Python, C#, R, SQL, VBA, MS Project, ArcGIS, MapInfo, QGIS, AutoCAD, MICMAC

 

SPECJALNOŚCI

 

DODATKOWE INFORMACJE

Projekty dla studentów: 

Strona FB:

www.facebook.com/RozwojMiast/ 

 


Partnerzy Kluczowi - Strategiczni Kierunku  

 

Miasto Katowice
Miasto Katowice
TDJ Sp. z o.o.
TDJ Sp. z o.o.

Podmioty Wspierające Kierunek

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju
GEMINI HOLDING
GEMINI HOLDING
Instytut Gospodarki Nieruchomościami
Instytut Gospodarki Nieruchomościami
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Miasto Bytom
Miasto Bytom
Miasto Jaworzno
Miasto Jaworzno
Miasto Katowice
Miasto Katowice
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Parlament Studencki UE Katowice
Parlament Studencki UE Katowice
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego