Przejdź do menu Przejdź do treści

Profesorowie honorowi UE

 

Prof. zw dr hab. Andrzej Klasik

Profesor Andrzej Klasik jest członkiem Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i założycielem oraz obecnym przewodniczącym Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN. Jego dorobek naukowy liczy ponad 640 publikacji, wśród których znajdują się m.in. własne opracowania monograficzne oraz liczne redakcje monograficznych prac zespołowych. Wypromował 10 doktorów.

  więcej informacji ->  

 

 

 

Prof. zw dr hab. Henryk Brandenburg

Profesor jest autorem ponad 180 publikacji, w tym 10 monografii. Wypromował 4 doktorów. Otrzymał liczne nagrody za prowadzoną działalność dydaktyczną, organizacyjną oraz współpracę z lokalnymi i regionalnymi instytucjami samorządowymi.

   

 więcej informacji ->  

 

 

 

Dr hab. Sigmund Barczyk

Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i byłym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Południowego Sztokholmu (Södertörns högskola). W nurcie ekonomii instytucjonalnej za swoją główną specjalizację naukową obrał zagadnienia przedsiębiorczości – w pierwszej kolejności w sektorze publicznym. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach stworzył podwaliny wieloletnich programów współpracy naukowej z partnerami z różnych krajów Europy w zakresie przedsiębiorczości, polityki lokalnej i zarządzania publicznego.    

 więcej informacji ->  

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3