Publikacje pracowników katedry

 

Spis publikacji pracowników katedry można pobrać korzystając z bazy Expertus (http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/).