Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca z otoczeniem

Profil praktyczny Zespołu, w tym niemal stała współpraca z otoczeniem, głównie sektorem publicznym i społecznym, biznesem oraz związana z nią działalność ekspercką jest od wielu lat jest wyróżnikiem Katedry. Pracownicy Katedry uczestniczą w opracowywaniu raportów z badań oraz dokumentów strategicznych i operacyjnych dla wielu jednostek samorządu terytorialnego południowej Polski: gmin, powiatów i regionów, firm i stowarzyszeń, a także instytucji centralnych (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Katowice, Miasto Bytom, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Gliwice, Miasto Jaworzno, Miasto Ruda Śląska, Miasto Tychy, Miasto Zabrze, Ministerstwo Klimatu, Związki Zawodowe KADRA, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Energetyki)

Przedstawiciele Katedry są członkami krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, profesjonalnych i obywatelskich, zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianego rozwoju regionalnego i lokalnego oraz sektorowo ujmowanego rozwoju gospodarczego.

Katedra stale współpracuje z kilkunastoma ośrodkami za granicą. Realizuje projekty o charakterze ekspercko-wdrożeniowym we współpracy ze środowiskami samorządowymi i akademickimi z całej Europy.

Pracownicy Katedry biorą udział w pracach komitetów, komisji i zespołów przy Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska. Ściśle współpracują z krajowymi regionalistami z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, UMCS w Lublinie. Działają także aktywnie w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych, takich jak: European Regional Science Association, Regional Studies Association, International Society for Professional Innovation Management. Ponadto pracownicy popularyzują zagadnienia rozwoju miast i regionów, często występując w mediach o zasięgu regionalnym i krajowym. 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3