Współpraca międzynarodowa

  • A. Drobniak, stała współpraca naukowa z: HTWK Leipzig (Niemcy), VSB TU Ostrava (Czechy), Strathclyde University (Wielka Brytania), HAS CERS Institute for Regional Studies Transdanubian Research Department in Pécs (Węgry),
  • F. Kuźnik, członek rady naukowej ISC Paris School of Management,
  • H. Brandenburg, członek korespondent programów En gestion de projet pour le réseau de l’Université du Québec,
  • H. Brandenburg, członek komitetu redakcyjnego i recenzent Editions Digitales en Management de Projet, EDIMAP, Paryż,
  • M. Baron, recenzent Journal of Innovation Management,
  • H. Brandenburg,  recenzent American Journal of Industrial and Business Management,
  • M. Baron, członek International Society for Professional Innovation Management,
  • A. Drobniak i M. Baron, członkowie Regional Studies Association,
  • A. Ochojski, członek sekcji polskiej European Regional Science Association,
  • M. Baron i A. Ochojski, członkowie Urban Economics Association.