Z historii Katedry

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych funkcjonuje na Wydziale Ekonomii od momentu jego utworzenia, to jest od 1992 roku. Wcześniej, środowisko naukowe skupiające specjalistów z zakresu badań regionalnych i miejskich oraz z zakresu polityki gospodarczej funkcjonowało na Wydziale Przemysłu (obecnie Zarządzania) w sieci Katedr Planowania i Polityki Gospodarczej, które powstały w wszystkich polskich uczelniach ekonomicznych.