Współpraca międzynarodowa

  • współpraca z Uniwersytetem Południowego Sztokholmu: Przedsiębiorczość gminna, strategie przedsiębiorczości samorządów lokalnych, 1999-2001, kierownik F. Kuźnik,
  • współpraca z Uniwersytetem Południowego Sztokholmu: Lokalne środowiska przedsiębiorczości. Strategie wzmacniania przedsiębiorczości lokalnej, 2000-2002, kierownik F. Kuźnik.