Aktualności

International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management

Konferencja pt. International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management, współorganizowana przez Katedrę Ekonomii oraz Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, odbyła się 8 marca 2021 r. w formie... [Więcej]


Granty Rektorskie dla pracowników Katedry

Przyznane zostały Granty i Wyróżnienia Rektorskie dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wśród wyróżnionych pracowników znaleźli się dr Artur Grabowski, dr hab. prof. UE Izabela Ostoj i dr hab. prof. UE Jacek Pietrucha,... [Więcej]


Ukazała się kolejna monografia pracownika Katedry

Ukazała się monografia pt. Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych. W sieci gig economy autorstwa dr hab. Izabeli Ostoj, Prof UE. Za cel monografii obrano przybliżenie uwarunkowań realizacji usług pracy za pośrednictwem cyfrowych... [Więcej]


Stopień doktora dla Marty Tomeczek

W dniu 10.12.2020 r. Komitet Naukowy dyscypliny Ekonomia i Finanse nadał stopień naukowy doktora Pani dr Marcie Tomeczek, doktorantce w Katedrze Ekonomii, która obroniła rozprawę doktorską, pt. Instytucjonalne przesłanki nierówności ekonomicznych.... [Więcej]


Ukazała się monografia pracownika Katedry

Ukazała się monografia pt. Gospodarka informacji i wiedzy autorstwa dr Rafała Żelaznego. W monografii dokonano holistycznej analizy koncepcji gospodarki i społeczeństwa, w których informacja i wiedza stanowią podstawowe zasoby... [Więcej]


Kolejna publikacja pracownika Katedry w czasopiśmie z listy JCR

Dr hab. Julia Włodarczyk oraz Indranarain Ramlall i Jan Acedański opublikowali artykuł pt. Macroeconomic Effects of an Ageing Population in Mauritius w South African Journal of Economics (2020) - w czasopiśmie z listy JCR (IF: 1,035). Artykuł... [Więcej]


Publikacja pracownika Katedry w czasopiśmie z listy JCR

Dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE oraz dr hab. Grzegorz Maciejewski z Katedry Rynku i Konsumpcji opublikowali artykuł pt. Precautionary demand for cash and perceived risk of electronic payments w Sustainability vol. 19, no 12 (2020), - w czasopiśmie... [Więcej]