Zarząd Koła Naukowego na rok akademicki 2018/2019

 

  • Adrian Pietrzyk - Przewodniczący (Student Wydziału Zarządzania);
  • Monika Płaczkowska - Wiceprzewodnicząca (Doktorantka na Wydziale Ekonomii);
  • Katarzyna Pojda - Wiceprzewodnicząca (Studentka Wydziału Zarządzania);
  • Piotr Cer - Sekretarz (Student Wydziału Ekonomii)

 Opiekun Naukowy Koła:

  • dr Artur Grabowski - Katedra Ekonomii, Wydział Ekonomii. Kontakt: artur.grabowski@ue.katowice.pl