Koło Naukowe "Forex"

Koło Naukowe "Forex" powstało w 2009 roku jednak jego początki sięgają dalekiej przeszłości. Zaczęło się kilka lat temu od nieformalnych spotkań, po zajęciach z mikroekonomii prowadzonych przez mgr Wojciecha Zemburę, który poświęcał swój wolny czas na dzielenie się wiedzą z zakresu inwestycji kapitałowych. Okazało się, że temat inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest bardzo popularny wśród studentów Akademii Ekonomicznej, jednak brak formalizacji, poważnie utrudniał wymianę wiedzy. Dlatego, grupa studentów w składzie: Adam Wilgus, Marcin Tuszkiewicz, Arkadiusz Zowada, Dominik Zabroń i Marek Kobylec podjęła się zadania przekształcenia nieformalnych spotkań w pełnoprawne koło naukowe. Wkrótce po rozpoczęciu oficjalnej działalności koła został zmieniony główny temat spotkań. Uwaga została zwrócona na znacznie większy i płynniejszy rynek jakim jest Forex.

Zajmujemy się przede wszystkim:

 1. Praktycznym zastosowaniem instrumentów pochodnych w celu pomnażania kapitału

 2. Przeprowadzaniem regularnych analiz popytu i podaży (na rynku Forex) wszystkich dostępnych par walutowych

 3. Zastosowaniem analizy technicznej i fundamentalnej na rynku Forex i rynku akcji

 4. Tworzeniem strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych

 5. Wykorzystywaniem danych makroekonomicznych z europejskiej i amerykańskiej gospodarki w inwestycjach na rynku Forex i rynku akcji

 6. Przeprowadzaniem analiz mikro i makroekonomicznych na potrzeby polskich i zagranicznych banków inwestycyjnych

 7. Praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu nowoczesnej ekonomii i instrumentów finansowych w inwestycjach na rynku Forex, rynku akcji i rynku instrumentów pochodnych

 8. Upowszechnianiem wiedzy o day tradingu

 9. Nawiązywaniem kontaktów i współpracą z osobami fizycznymi, prawnymi i stowarzyszeniami o podobnej działalności i zakresie zainteresowań

 10. Doradztwem i szkoleniem w zakresie inwestycji na rynku akcji i rynku instrumentów pochodnych

 11. Publikacjami naukowymi

Opiekunem naukowym Koła jest mgr Wojciech Zembura.

Więcej na: www.knforex.pl