XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa z cyklu: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach społeczno-ekonomicznych

W dniach 19-21 września 2019 r. w Ustroniu odbyła się XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa z cyklu: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach społeczno-ekonomicznych.

Problematyka bogactwa i ubóstwa wywołuje ożywioną dyskusję wśród badaczy reprezentujących szeroko rozumiane nauki społeczne. Efektem konferencji jest monografia pt.: Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Barbara Danowska-Prokop, Artur Grabowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.

Monografia jest dostępna tutaj.