Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - mgr Jolanta Pasionek

1. Pasionek J., Jagodzińska K.: Edukacja jako cel strategii „Europa 2020” – Polska na tle Unii Europejskiej. W: Mechanizmy integracji walutowej, J. Pietrucha, M. Tusińska (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 150-164.

2. Pasionek J.: Development of Foreign Exchange Market After The Collapse of Bretton Woods System. Central European Review of Economics & Finance. Radom 2016, Vol. 13, No. 3, s. 49-63.

3. Pietrucha J., Pasionek J.: Metaanaliza środowiska instytucjonalnego krajów Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, Nr 286, s. 120-133.