Przejdź do menu Przejdź do treści

Jej Wysokość Przestrzeń - wykład i warsztaty dla ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

8 grudnia pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów: dr Piotr Gibas, dr Adam Polko oraz dr Agnieszka Majorek-Gdula przeprowadzili warsztaty oraz wykład dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach dotyczący Gospodarki Przestrzennej - jednej z najstarszych dziedzin wykładanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Przed rozpoczęciem wydarzenia młodzież w imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego przywitali prof. dr hab. Sławomir Smyczek oraz Dagmara Piskorz. W swoim przemówieniu Prorektor wskazał edukację, pasję oraz dobrą zabawę, jako główne filary życia studenckiego, "W tej kolejności, a nie na odwrót" -  dodawał na końcu życząc uczniom sukcesów i ponownego spotkania na korytarzach naszej Alma Mater.

"Jej Wysokość Przestrzeń - czyli geografia od strony teorii i praktyki", było spotkaniem podzielonym na dwie części: wykład oraz warsztat, w obu przypadkach nad młodymi gośćmi uczelni czuwali nasi eksperci w dziedzinie gospodarki przestrzennej: dr Piotr Gibas, dr Adam Polko oraz dr Agnieszka Majorek-Gdula reprezentujących Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej.

Przeprowadzili oni 45-minutowy wykład dotyczący:

 1. Definicji przestrzeni i jej podziałów
 2. Kto, jak i dlaczego gospodaruje przestrzenią?
 3. Dlaczego warto studiować na kierunku Gospodarka Przestrzenna?
 4. Uwarunkowania postrzegania "świata zewnętrznego"  i jego pomiaru
 5. Geoida, elipsoida i różne odwzorowania kartograficzne
 6. Mapa wysokości i różne sposoby jej interpolacji  

Teoretyczna część spotkania została przeprowadzona w formie 90-minutowych warsztatów, na których uczniowie mogli:

 1. Przeglądanie danych przestrzennych (geoportal 3D, geoportal)
 2. Pozyskiwanie danych przestrzennych (na przykładzie mapy wysokościowej)
 3. Łączenie map wysokościowych, ich wizualizacja i wydruk oraz eksport (wolne i otwarte oprogramowanie QGIS)
 4. Nachylenie, ekspozycja kierunkowa i cieniowanie map wysokościowych (wolne i otwarte oprogramowanie SAGA GIS)
 5. Analiza 3D i inne sposoby wykorzystania map wysokościowych (wolne i otwarte oprogramowanie SAGA GIS) 

Galeria wydarzenia

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca