Koło Naukowe Pro Futuro

Koło naukowe Pro Futuro zostało powołane decyzją J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej. Do głównych celów Koła należy propagowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju oraz inspirowanie młodych ludzi do podejmowania wyzwań i partycypacji w przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto naszym celem są działania związane z rewitalizacją miast, promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski. Nasze działania obejmują również współpracę z jednostkami naukowymi, prowadzenie prac badawczych, a także wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska.

Opiekunem naukowym koła jest dr Agnieszka Sobol

Więcej informacji na stronie: http://www.profuturo.ue.katowice.pl/