Małe miasta - zastosowanie nowoczesnych instrumentów polityki rozwoju lokalnego

 • Termin Konferencji: 25 - 26 październik 2012
 • Miejsce obrad: Szczyrk, Hotel Exploris

Organizatorzy

 • Katedra Gospodarki Przestrzennej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej (Uniwersytet Łódzki)
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Komisja Obszarów Wiejskich KPZK PAN

Cele Konferencji

 • Prezentacja dorobku naukowego, przegląd praktyk oraz dyskusja na temat przemian przestrzennych, środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych zachodzących w małych ośrodkach miejskich
 • Integracja środowisk ekonomistów, geografów, socjologów, urbanistów i architektów podejmujących badania naukowe z zakresu rozwoju małych miast

Tematyka Konferencji

 • Gospodarka gruntami
 • Wykorzystanie narzędzi GIS w planowaniu rozwoju lokalnego
 • Podejście partycypacyjne w planowaniu przestrzennym
 • Marketing miejsc
 • Monitorowanie zmian funkcji miejskich w małych ośrodkach lokalnych pod wpływem nowych procesów gospodarczych
 • Małe miasta jako ośrodki wielofunkcyjne
 • Przekształcenia funkcjonalne a formowanie centrów ośrodków lokalnych
 • Segregacja funkcji w przestrzeni małych miast
 • Konkurencja w zakresie rozwoju funkcji usługowych małych miast i dużych centrów handlowych

Rada Programowa Konferencji

Przewodniczący Rady Naukowej

 • Prof. dr hab. Krystian Heffner /Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/

Członkowie Rady Naukowej

 • Prof. dr hab.  Wioletta  Kamińska  /Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/
 • Prof. dr hab. Andrzej Klasik /Akademia Ekonomiczna w Katowicach/
 • Prof. dr hab. Marek Kłodziński /Instytut Wsi i Rolnictwa PAN/
 • Prof. dr hab. Stanisław Korenik /Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/
 • Prof. dr hab. Florian Kuźnik /Akademia Ekonomiczna w Katowicach/
 • Prof. dr hab. Tadeusz Markowski /Uniwersytet Łódzki/
 • Prof. dr hab. Tadeusz Marszał /Uniwersytet Łódzki/
 • Prof. dr hab. Andrzej Rosner /Instytut Wsi i Rolnictwa PAN/
 • Prof. dr hab. Daniela Szymańska /Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/
 • Prof. dr hab. Zygmunt Szymla /Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/

Galeria zdjęć