Publikacje

Spis wszystkich publikacji pracowników katedry można pobrać korzystając z bazy Expertus (http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/).

Galeria wybranych publikacji:

Wiejskie rynki pracy. Zasoby, aktywizacja, nowe struktury. (71, 72)
Przestrzeń publiczna małych miast. (74, 75)
Regiony słabiej rozwinięte a efekty polityki spójności w Polsce. (67)
Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast. (47, 48)
Analiza ekonomiczno-przestrzenna. (1)
Paradygmat sustainable development we współczesnej polityce regionalnej. (49)
Programowanie rozwoju regionu... (3, 4)
Regions in the process of changes. (rok 2004)
Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych. (6)
Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich. (63, 64)
Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego... (91, 92)
Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność-migracje-nowe wizje rozwoju. (50, 51, 52)
Rural Areas Between Regional Needs and Global Challenges. Transformation in Rural Space. (53-72)
Verschwundene Orte. Zwangsaussiedlungen, Neuansiedlungen und verschwundene Orte in ehemals deutschen Siedlungsgebieten Ostmitteleuropas. (76-112)