Wyjazdy w ramach warsztatów terenowych

 

Prowadzenie zajęć w formie warsztatów terenowych to innowacyjne podejście do przekazywania wiedzy studentom. Pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej prowadzą tą metodą ćwiczenia z dwóch przedmiotów na kierunku Gospodarka Przestrzenna. W czasie zajęć z przedmiotu „Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej” studenci analizują cechy zagospodarowania wybranych miejsc w miastach i gminach wiejskich województwa śląskiego oraz wybranych miejscowościach w Polsce (głównie południowej). Podróż studialna obejmuje obserwację, a także weryfikację historycznej i współczesnej użyteczności budynków, budowli oraz układów urbanistycznych w wybranych miastach.

Natomiast podczas warsztatów terenowych z przedmiotu „Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej”, studenci mają możliwość bezpośredniego poznawania przedsiębiorstw z sektora gospodarki komunalnej i branży ochrony środowiska. Katedra współpracuje z wieloma podmiotami działającymi na terenie województwa śląskiego.

Główni partnerzy to: Elektrownia Łagisza w Będzinie, Elektrownia Rybnik, Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER w Tychach, Oczyszczalnia Ścieków Gigablok w Katowicach, Oczyszczalnia Orzepowice, Park Naukowo – Technologiczny Euro – Centrum w Katowicach, Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada” w Karchowicach, Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych SEGO w Rybniku, Zakład Uzdatniania Wody w Goczałkowicach.

Poniżej znajduje się galeria wybranych zdjęć z wyjazdów terenowych.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „CENTRALNA” W BYTOMIU, 2010
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „CENTRALNA” W BYTOMIU, 2010
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „CENTRALNA” W BYTOMIU, 2010
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „CENTRALNA” W BYTOMIU, 2010
ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY GOCZAŁKOWICE W GOCZAŁKOWICACH, 2013
ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY GOCZAŁKOWICE W GOCZAŁKOWICACH, 2013
ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY GOCZAŁKOWICE W GOCZAŁKOWICACH, 2013
ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY GOCZAŁKOWICE W GOCZAŁKOWICACH, 2013
ELEKTROWNIA ŁAZISKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH, 2010
ELEKTROWNIA ŁAZISKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH, 2010
ELEKTROWNIA ŁAGISZA W BĘDZINIE, 2010
ELEKTROWNIA ŁAGISZA W BĘDZINIE, 2010
ELEKTROWNIA ŁAGISZA W BĘDZINIE, 2010
ELEKTROWNIA ŁAGISZA W BĘDZINIE, 2010
OCZYSZCZALNIA GIGABLOK W KATOWICACH, 2013
OCZYSZCZALNIA GIGABLOK W KATOWICACH, 2013
OCZYSZCZALNIA GIGABLOK W KATOWICACH, 2013
OCZYSZCZALNIA GIGABLOK W KATOWICACH, 2013
OCZYSZCZALNIA GIGABLOK W KATOWICACH, 2013
OCZYSZCZALNIA GIGABLOK W KATOWICACH, 2013
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI „BESKID” W ŻYWCU, 2010
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI „BESKID” W ŻYWCU, 2010
ZABYTKOWA STACJA WODOCIĄGOWA „ZAWADA” W KARCHOWICACH, 2010
ZABYTKOWA STACJA WODOCIĄGOWA „ZAWADA” W KARCHOWICACH, 2010