Przegląd specjalności Wydziału Ekonomii


Zapraszamy wszystkich studentów I roku Ekonomi do kontynuowania swojej edukacji w ramach specjalności „Gospodarka elektroniczna” prowadzonej przez pracowników naszej katedry. W dniu 28.02.2018r. w ramach „Przeglądu specjalności Wydziału Ekonomii” staraliśmy się wraz z studentami naszej specjalności pokazać plusy „Gospodarki elektronicznej”.