Koło naukowe HASHTAG

Koło naukowe HASHTAG zostało powołane decyzją J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dnia 14.02.2014 roku i funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Opiekunem naukowym koła został p. mgr Arkadiusz Kisiołek

 

Więcej informacji na stronie: http://www.knhashtag.ue.katowice.pl/