Przejdź do menu Przejdź do treści

mgr Arkadiusz Kisiołek

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY

  1. C. M. Olszak, A. Kisiołek, (2020), Big data for customer knowledge management, Information Systems Architecture and Technology. Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part III / ed. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek , Springer, s. 244-253. 
  2. A. Kisiołek (2020): Wykorzystanie narzędzi big data w procesie zarządzania wiedzą o klientach, Innowacyjny rozwój. Inteligentne organizacje / red. nauk. Celina M. Olszak, Robert Wolny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 66-75.

  3. C.M. Olszak, A. Kisiołek, (2019), Big data w zarządzaniu wiedzą o klientach na przykładzie platformy muzycznej Spotify, Inteligentne wspomaganie zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s.39-49.

  4. A. Kisiołek, (2018), Analiza wpisów na portalu Twitter z wykorzystaniem narzędzi big data zawartych w pakiecie R, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 362 s. 306-317.
  5. C. M. Olszak, A. Kisiołek, (2018), Big data in analysis of social media based on the example of Twitter, Academic Conferences and Publishing International Limited, s. 208-216.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3