Informacja

Likwidacja Sekretariatu Katedry MSMwE


Zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 pkt g) Zarządzenia Nr 69/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji wydziałowej, Sekretariat Katedry MSMwE uległ likwidacji.

Kontakt z pracownikami Katedry jest możliwy w podanych na stronie internetowej terminach konsultacji - osobiście i telefonicznie - oraz drogą elektroniczną na udostępnione adresy poczty e-mail.