Aktualności

Zebranie Katedry online

Z przyjemnością informujemy, iż pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych pracownicy Katedry przygotowują się do zbliżającej się sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej. Szczegóły techniczne omawiali w trakcie zebrania online.  [Więcej]


Kolejne publikacje "na liście filadelfijskiej"

Informujemy, że artykuł Pani dr hab. Renaty Karkowskiej (Uniwersytet Warszawski) oraz Pana dr. hab. Jana Acedańskiego pt. "The effect of corporate board attributes on bank stability" został opublikowany w czasopiśmie "Portuguese... [Więcej]


Publikacja pracownika Katedry w czasopiśmie z listy JCR

Z przyjemnością informujemy, iż dr hab. Alicja Wolny-Dominiak, prof. UE z Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii oraz dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE z Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki opublikowali artykuł w czasopiśmie z... [Więcej]


Kierownik Katedry ponownie członkiem KND PAN

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE  została ponownie wybrana na członka Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz... [Więcej]


Stopień naukowy pracownika Katedry

Miło nam poinformować, iż w dniu 23.01.2020 Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nadał stopień doktora habilitowanego dr. Janowi Acedańskiemu. Głównym osiągnięciem naukowym habilitanta był cykl... [Więcej]


Pracownicy Katedry otrzymali granty rektorskie

Podczas spotkania opłatkowego w dniu 20.12.2019r. pracownicy Katedry: dr inż. Monika Hadaś-Dyduch oraz dr Jan Acedański odebrali z rąk JM Rektora granty rektorskie przyznane za publikacje artykułów w prestiżowych czasopismach oraz materiałach... [Więcej]


Nagroda rektora dla pracownika Katedry

Z dumą informujemy, iż Pani dr inż. Monika Hadaś-Dyduch otrzymała nagrodę rektora indywidualną stopnia trzeciego za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2018 roku. [Więcej]