Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

ma zaszczyt zaprosić na 

 

XVII konferencję naukową  

 
„Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej”

 

Termin i miejsce konferencji

Obrady odbędą się 22 października 2018r. w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ul. Bogucicka 5.

 

Cele konferencji

 • Identyfikacja najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej
 • Prezentacja wyników badań nad rozwojem gospodarki światowej oraz przemianami w funkcjonowaniu jej podmiotów
 • Dyskusja nad problemami i wyzwaniami gospodarki światowej w II dekadzie XXI wieku
 • Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania nowoczesnych metod i narzędzi badawczych
 • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych funkcjonowaniem gospodarki światowej na różnych jej płaszczyznach
 • Identyfikacja obszarów dla współpracy badawczej

 

Rada Programowa

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Przewodniczący 
 • Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 • Prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 • Prof. dr hab. Bohdan Jeliński, Uniwersytet Gdański 
 • Prof. dr hab. Ewa Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 • Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 • Assc. Prof. CSc. Vladislav Pavlát, University of Finance and Administration, Prague 
 • Prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
 • Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Prof. SGH, dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Tadeusz Donocik, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Obszary tematyczne 

·       Zjawiska i procesy determinujące kształt współczesnej gospodarki światowej

·       Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań  społecznych i gospodarczych

·       Konkurencja i współpraca podmiotów gospodarki światowej

·       Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarek

·       Problemy regionalnej integracji gospodarczej

 

Ważne terminy

8 lipca 2018 r.- zgłoszenie uczestnictwa wraz z tytułem referatu i abstraktem poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail:msekonferencja@ue.katowice.pl

10 lipca 2018 r.- potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia referatu

10 września 2018 r.- przesłanie pełnego tekstu artykułu wraz z Umową wydawniczą (wymagany oryginał), wniesienie opłaty konferencyjnej

 

Publikacja 

Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10 pkt. wg aktualnej listy MNiSW) lub w monografii naukowej w zależności od oceny merytorycznej.

Warunki publikacji: przygotowanie tekstu (max. 24 tys. znaków ze spacjami) zgodnie z szablonem i wymaganiami Wydawnictwa (do pobrania), uzyskanie pozytywnych recenzji, przesłanie pocztą tradycyjną oryginału Umowy wydawniczej (wzór do pobrania), udział w konferencji.

Teksty artykułów należy przesłać w formie elektronicznej na adres: msekonferencja@ue.katowice.pl, a Umowę wydawniczą na adres korespondencyjny: Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3a, 40-226 Katowice (z dopiskiem „Konferencja MSE 2018”).

 

Oplata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 450 PLNod osoby i obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, publikację, poczęstunek podczas przerw oraz lunch. 

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

59 1050 1214 1000 0022 9625 8706 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice. 
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko z dopiskiem “Katedra MSE - Konferencja 2018”.

 

 Wstępny program konferencji

 9:30-10:00

 Rejestracja

10:00-10:15 

 Otwarcie konferencji

10:15-12:00

 Sesja plenarna

12:00-12:30

 Przerwa kawowa

12:30-15:00

 Sesje panelowe

15:00-15:30

 Podsumowanie obrad

15:30

 Obiad

 

Komitet Organizacyjny 

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sporek - Przewodniczący

dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

dr Katarzyna Czech

dr Joanna Kos-Łabędowicz

dr Sylwia Talar

 

Zaproszenie ulotka

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Umowa wydawnicza

Szablon dla Autorów

Wymagania techniczne SE