XIX Konferencja Katedry MSE 19 października 2022

 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych ma zaszczyt zaprosić na

XIX Konferencję Naukową

PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

która odbędzie się 19 października 2022 r. w formie zdalnej na platformie Google Meet

 

 

CELE KONFERENCJI

 • Identyfikacja najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej
 • Prezentacja wyników badań nad rozwojem gospodarki światowej oraz przemianami w funkcjonowaniu podmiotów ją tworzących
 • Dyskusja nad problemami i wyzwaniami gospodarki światowej w III dekadzie XXI wieku
 • Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania nowoczesnych metod i narzędzi badawczych
 • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych funkcjonowaniem gospodarki światowej na różnych jej płaszczyznach
 • Identyfikacja obszarów współpracy badawczej

 

RADA PROGRAMOWA

Prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Bohdan Jeliński, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Ewa Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. SGH dr hab. Adam Ambroziak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. UEK dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. UEW dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. UEP dr hab. Ida Musiałkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. UŁ dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, Uniwersytet Łódzki

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 • Skutki współczesnych konfliktów zbrojnych, pandemii COVID-19 i niestabilności dla gospodarki światowej i jej podmiotów
 • Problemy globalne
 • Unia Europejska i procesy integracyjne na świecie
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarek
 • Konkurencja i współpraca podmiotów gospodarki światowej
 • Cyfryzacja i zrównoważony rozwój w perspektywie międzynarodowej

 

WAŻNE TERMINY

 • 10 lipca 2022 zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tytułem referatu oraz abstraktem poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail: msekonferencja@ue.katowice.pl
 • 15 lipca 2022 potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia referatu
 • 20 września 2022 złożenie pełnego tekstu referatu, wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 19 października 2022 konferencja online

 

PROPOZYCJA PUBLIKACJI

• rozdział w monografii naukowej Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (publikacja w open access). Teksty można składać w języku polskim oraz w języku angielskim. Warunki publikacji: przygotowanie tekstu (max. 22 tys. znaków ze spacjami) zgodnie z szablonem (do pobrania ze strony internetowej konferencji), uzyskanie pozytywnej recenzji, dostarczenie skanu oraz oryginału Umowy wydawniczej, udział w konferencji.

• Przegląd Europejski (ISSN 1641-2478; e-ISSN 2657-6023; MEiN: 70 pkt.) przegladeuropejski.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

• Journal of Economics and Management (ISSN 1732-1948; e-ISSN 2719-9975; MEiN: 40 pkt.) sciendo.com/journal/JEMUEKAT


Tekst referatu oraz skan Umowy wydawniczej należy przesłać w formie elektronicznej na adres: msekonferencja@ue.katowice.pl, a oryginał Umowy wydawniczej na adres korespondencyjny: Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3a, 40-226 Katowice (z dopiskiem „Konferencja MSE 2022”).

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata za udział w konferencji z prezentacją i publikacją referatu wynosi 600 PLN od zgłoszenia publikacji. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat aktywnego uczestnictwa w konferencji, publikację.

Opłata za udział w konferencji z prezentacją referatu, bez publikacji wynosi 100 PLN od zgłoszenia.

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta lub rezygnacji z publikacji po recenzji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko z dopiskiem: “Katedra MSE – Konferencja 2022”

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

Dr Katarzyna Czech

Dr Joanna Kos-Łabędowicz

Dr Sylwia Talar

 

Partnerzy konferencji:

 

Pliki do pobrania:
- ulotka w j. polskim
- formularz zgłoszeniowy w j.polskim
- ulotka w j. angielskim
- formularz zgłoszeniowy w j. angielskim
- szablon rozdziału monografii