Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 20 października 2021 r. zorganizowała XVIII Konferencję Naukową PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Konferencja odbyła się w formie zdalnej na platformie Google Meet

CELE KONFERENCJI

  • Identyfikacja najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej
  • Prezentacja wyników badań nad rozwojem gospodarki światowej oraz przemianami w funkcjonowaniu podmiotów ją tworzących
  • Dyskusja nad problemami i wyzwaniami gospodarki światowej w III dekadzie XXI wieku
  • Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania nowoczesnych metod i narzędzi badawczych
  • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych funkcjonowaniem gospodarki światowej na różnych jej płaszczyznach
  • Identyfikacja obszarów współpracy badawczej

RADA PROGRAMOWA

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Przewodniczący

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Bohdan Jeliński, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Ewa Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Assc. Prof. CSc. Vladislav Pavlát, University of Finance and Administration, Prague

Prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. SGH dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Tadeusz Donocik, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

  • Gospodarka światowa w okresie pandemii COVID-19
  • Unia Europejska wobec wyzwań społecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych XXI w.
  • Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarek
  • Konkurencja i współpraca podmiotów gospodarki światowej

PROGRAM

10.00 – 10.15     Otwarcie konferencji

 

Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Dziekan Wydziału Ekonomii Dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE

Kierownik Katedry MSE Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

 

10.15 – 12.30 I SESJA. PODMIOTY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ W DOBIE PANDEMII COVID-19

Przewodniczenie i moderacja sesji:

Dr hab. Edward Molendowski, prof. UEK (UE w Krakowie)

 

12.30 – 12.45   Przerwa

 

12.45 – 15.00    II SESJA. PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ XXI W.

Przewodniczenie i moderacja sesji:

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH (SGH w Warszawie)

 

15.00 – 15.10    Podsumowanie obrad

Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE - Kierownik Katedry MSE

 

Pliki do pobrania:

- ulotka w j. polskim

- program konferencji (PDF)