prof. zw dr hab. Tadeusz Sporek

 • T. Sporek, Gospodarka krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów według latynoamerykańskiego modelu integracji, [w.] Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej / red. nauk. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s. 13-39
 • T. Sporek, Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce światowej, Ekonomia XXI wieku, 2019 nr 1 (21), s. 102-114
 • T. Sporek, Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej / red. nauk. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, redakcja
 • T. Sporek, Pomiędzy polityką a ideologią - globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej / red. T. Sporek, A. Czech, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s. 113-124
 • T. Sporek, Wpływ brexitu na gospodarkę Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, Ekonomia XXI wieku, 2019, nr 1 (21) s. 7-35
 • T. Sporek, Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, redakcja 
 • T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek USA, Chin i Unii Europejskiej w okresie 2006-2016 - analiza porównawcza, red. nauk. C. M. Olszak, G. Głód, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, s. 215-237
 • T. Sporek, Powiązania gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Unią Europejską w latach 2006-2016, Studia Europejskie, 2018, nr 3 s. 153-184
 • T. Sporek, Pozycja geopolityczna Stanów Zjednoczonych, [w.] Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych / red. nauk. T. Sporek, I. Pawlas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, s. 18-41
 • T. Sporek, Udział krajów BRICS i Unii Europejskiej w światowym handlu towarowym, [w.] Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku / red. nauk. M. Bartosik-Purgat, A. Hadryś-Nowak, CeDeWu, Warszawa, 2018, s. 99-110  
 • T. Sporek, Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce/ red. nauk. T. Sporek, A. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, redakcja
 • T. Sporek, Atrakcyjność inwestycyjna Polski w latach 1990-2016 - trendy, struktura i perspektywy, Studia Europejskie, 2017, nr 4 (84) s. 95-118 
 • T. Sporek, Perspektywy rozwoju Federacji Rosyjskiej w dobie sankcji zagranicznych po wydarzeniach ukraińskich w 2014 roku [w.] Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 267-287
 • T. Sporek, Polityka imigracyjna Unii Europejskiej wobec napływu cudzoziemców [w.] Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku / red. nauk. T. Sporek, M. Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, s. 55-91
 • T. Sporek, Przepływy kapitałowe w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych współczesnych Chin w aspekcie regionalnym i globalnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 2017, nr 498 s. 326-335
 • T. Sporek, Rising significance of globalization in international relations, Central European Review of Economics and Finance, 2017, Vol. 17, nr 1 s. 5-32
 • T. Sporek, Stanowisko Niemiec w procesie dalszego przewodzenia w Unii Europejskiej, Horyzonty Polityki, 2017, Vol. 8, no. 23 s. 183-204
 • T. Sporek, Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku / red. nauk. T. Sporek, M. Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, redakcja
 • T. Sporek, T. Shengelia, N. Prytula, E. Voronova, I. Ukhanova, V. Kurylyak, A. Kozak, C. Gribincea, A. Zborovska, International Trade. Training manual / ed. Y. Kozak, A. Gribincea ; aut.: Y Kozak, A. Gribincea, T Sporek i in., Chisinau, 2016, redakcja
 • T. Sporek, A. Gribincea, N. Prytula, E. Voronova, I. Ukhanova, A. Kozak, A. Zborovska, International Trade. Training manual, Publishing House Universal, Tbilisi, 2016, redakcja
 • T. Sporek, Y. Kozak, S. Smyczek, A. Gribincea, T. Shengelia, A. Kozak, A. Mamotenko, C. Gribincea, Introduction to International Marketing. Questions & Answers / ed. Y. Kozak, A. Gribincea, T. Sporek, S. Smyczew i inn., Chisinau : Moldova State University, Print Caro, 2016, redakcja
 • T. Sporek, Perspektywy rozwoju Niemiec i ich znaczenie dla dalszego poszerzania i pogłębiania integracji europejskiej, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, Nr 269 s. 7-23 
 • T. Sporek, Podstawy zagranicznej działalności gospodarczej, / red. Y. Kozak, T. Sporek; aut.: J. Kozak, T. Sporek, A. Gribincea i in., Centrum literatury naukowej, Katowice, 2016, redakcja
 • T. Sporek, Polsko-niemiecka wymiana handlowa w latach 2005-2015, Studia Europejskie, 2016, nr 3 (79) s. 79-105  
 • T. Sporek, Stany Zjednoczone Ameryki dominującym mocarstwem we współczesnym świecie [w.] Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. St. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa, 2016, s. 263-283
 • T. Sporek, The dimensions and features in the economy and politics of the contemporary world, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, Nr 447 s. 11-21
 • T. Sporek, The main instruments of the EU's trade policy [w.] International Trade. Training manual, / ed. Y. Kozak, T. Sporek, Kiev-Chisinau-Katowice-New York-Tbilisi, Cul, 2016, s. 112-123
 • K. Czech, M. Dziembała, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, I. Pawlas, T. Sporek, S. Talar, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, monografia
 • T. Sporek, BRICS jako nieformalny blok współpracy [w.] Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, s. 13-25
 • T. Sporek, Globalny kryzys gospodarczy i jego wpływ na Hiszpanię [w.] Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. St. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa, 2015, s. 285-303