Aktualności

Artykuł dr hab. Agnieszki Lorek, prof. UE i prof. zw dr. hab. Elżbiety Lorek: A Sustainable Business Model in the Functioning of Enterprises as the Base for Creating Circular Economy: The Present and Development Prospects [In:] Management... [Więcej]
16 grudnia 2021 r., w trakcie spotkania opłatkowego, dr Sylwia Słupik otrzymała od JM Rektor, prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak grant naukowy za publikację artykułów w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa... [Więcej]
Dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE został wybrany do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (PTPS) na kadencję 2021-2025, podczas zjazdu wyborczego który odbył się 2 grudnia 2021 roku.  Ponadto podczas zjazdu zaprezentowano... [Więcej]
13 stycznia 2021 r. dr Sylwia Słupik – kierownik polskiego zespołu w projekcie eco-bot, wraz z pozostałymi partnerami konsorcjum, miała okazję uczestniczyć w e-seminarium, dotyczącym eksploatacji osiągniętych rezultatów projektowych. Seminarium... [Więcej]
W dniach 7-9 września 2020 r. dr Sylwia Słupik brała czynny udział w XXIX Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku, ze względu na sytuację... [Więcej]
Dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE został wybrany do Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego (PSUS) na kadencję 2020-2023. Przypomnieć wypada, iż p. Profesor jest także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa... [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Agnieszka Lorek na podstawie monografii "Usługi ekosystemów w rozwoju zrównoważonym gmin regionu wysoko zurbanizowanego" oraz całokształtu dorobku naukowo- dydaktycznego i organizacyjnego, uzyskała stopień... [Więcej]
30 grudnia 2019 r. dr Sylwia Słupik udzieliła wywiadu serwisowi Nauka w Polsce (PAP) w związku z startem fazy pilotażowej europejskiego projektu eco-bot, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Dr Słupik opowiedziała między innymi o postępie... [Więcej]
Dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE oraz dr hab. Andrzej Rączaszek, prof. UE zostali wybrani do Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na kadencję 2020-2023. [Więcej]
Bardzo nam miło poinformować, że dr hab. Andrzej Rączaszek, prof. UE z Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej otrzymał Odznaczenie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej im. Edwarda Abramowskiego. [Więcej]