Artykuł naszego pracownika doceniony przez Radę Naukową Wydawnictwa IGI Global

Artykuł dr hab. Agnieszki Lorek, prof. UE i prof. zw dr. hab. Elżbiety Lorek: A Sustainable Business Model in the Functioning of Enterprises as the Base for Creating Circular Economy: The Present and Development Prospects [In:] Management Association, I. (Ed.). Research Anthology on Business Continuity and Navigating Times of Crisis (4 Volumes). IGI Global. doi.org/10.4018/978-1-6684-4503-7 (Volume II Section 2 - Development and Design Methodologies - Chapter 24 - pp. 472-493) został oceniony jako wysoce wartościowy wkład dla dorobku naukowego w obszarze biznesu przez Radę Naukową Wydawnictwa IGI Global i włączony do czterotomowej antologii badawczej zatytułowanej Research Anthology on Business Continuity and Navigating Times of Crisis (4 Volumes, rok wydania 2022, stron 1907).

Antologia  zawiera zbiór najlepszych artykułów z danego obszaru tematycznego i omawia strategie, przypadki i badania dotyczące ciągłości działania w czasie kryzysów.  

Serdecznie gratulujemy !