Grant i Wyróżnienie JM Rektor dla pracowników Katedry

16 grudnia 2021 r., w trakcie spotkania opłatkowego, dr Sylwia Słupik otrzymała od JM Rektor, prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak grant naukowy za publikację artykułów w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ponadto Kierownik Katedry dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE został uhonorowany wyróżnieniem JM Rektor, za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Uczelni. 

Serdecznie gratulujemy !