Kierownik Katedry w Zarządzie Głównym PTPS

Dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE został wybrany do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (PTPS) na kadencję 2021-2025, podczas zjazdu wyborczego który odbył się 2 grudnia 2021 roku. 

Ponadto podczas zjazdu zaprezentowano sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego kadencji 2016-2021, wskazując tym samym na liczne inicjatywy i projekty realizowane przez zarząd i oddziały regionalne. Przedstawiciele poszczególnych oddziałów regionalnych zaprezentowali również najistotniejsze aktywności w trakcie minionej kadencji. 

Więcej informacji na stronie: ptps.org.pl/zjazd-wyborczy-ptps/ 

Serdecznie gratulujemy !