Kierownik Katedry w Zarządzie PSUS

Dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE został wybrany do Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego (PSUS) na kadencję 2020-2023. Przypomnieć wypada, iż p. Profesor jest także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (PTPS).