Pracownik Uczelni z Odznaczeniem PTPS

Niezmiernie miło nam poinformować, że prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych została wyróżniona Odznaczeniem PTPS im. Edwarda Abramowskiego.


16 listopada w Warszawie, w trakcie uroczystego seminarium naukowego, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, poświęconego 100-leciu polskiej polityki społecznej, zasłużonym dla rozwoju dyscypliny badaczom i praktykom wręczono Odznaczenia PTPS im. Edwarda Abramowskiego. Wyróżniona została m.in. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

Edward Abramowski to w polskiej historii postać równie wybitna, co nieznana. Nie dożył niepodległości, o którą walczył piórem i czynem, ale najważniejsze jego idee brzmią niezwykle aktualnie dziś, sto lat później. Polski myśliciel polityczny, filozof, psycholog i socjolog. Bliski przyjaciel Stefana Żeromskiego, pierwowzór Szymona Gajowca w powieści "Przedwiośnie", wolnomularz.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia.