Stopień naukowy dla pracownika Katedry

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Agnieszka Lorek na podstawie monografii "Usługi ekosystemów w rozwoju zrównoważonym gmin regionu wysoko zurbanizowanego" oraz całokształtu dorobku naukowo- dydaktycznego i organizacyjnego, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse w dniu 23 stycznia 2020.