Badania Naukowe

Pracownicy Katedry zajmują się szeroko rozumianą polityką społeczną i gospodarczą państwa oraz samorządów lokalnych. Od wielu lat prowadzą badania zarówno teoretyczne jak i empiryczne w zakresie usług publicznych; polityki zrównoważonego rozwoju a także roli kapitału społecznego w strategiach regionów wysoko zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Swoje badania koncentrują głównie na obszarze Polski i województwa śląskiego, jednakże w ostatnich latach pole badawcze pracowników rozszerzyło się również o analizę procesów zachodzących w krajach Unii Europejskiej.

Obecnie prowadzone badania międzynarodowe obejmują problematykę zrównoważonej konsumpcji energii i efektywności energetycznej a także zachowań konsumentów w obliczu dynamicznych zmian technologicznych i rozwoju narzędzi ICT.


Zakres zainteresowań pracowników obejmuje m.in.:

politykę społeczną i gospodarczą,

ekonomię sektora publicznego,

ubezpieczenia społeczne i gospodarcze w obrocie krajowym i międzynarodowym,

ekonomię społeczną oraz ekonomię behawioralną

ekonomię kultury i gospodarkę opartą na wiedzy

politykę ekologiczną i zrównoważonego rozwoju

politykę niskoemisyjną i odnawialne źródła energii

współczesne trendy konsumpcji

 

Projekty międzynarodowe

Horyzont 2020


“Personalised ICT-tools for the Active Engagement of Consumers Towards Sustainable Energy. Eco-Bot”

Okres realizacji 1 październik 2017-30 czerwiec 2021

Kierownikiem projektu jest dr Sylwia Słupik 

Międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany w odpowiedzi na konkurs Horizon 2020, ogłoszenie EE-07-2016-2017 (ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 – Behavioral change toward energy efficiency through ICT.), w ramach konsorcjum w partnerstwie z przedstawicielami ośrodków naukowych, badawczych, przedsiębiorstw energetycznych oraz stowarzyszeń konsumentów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Grecji.

Partnerzy projektu: 

RiSA Gmbh – Koordynator Projektu (Niemcy)

University of Strathclyde (Wielka Brytania)

adelphi research gemeinnützige GmbH (Niemcy)

Plegma Labs S.A. (Grecja)

Environmental Reliability & Risk Analysis (Grecja)

Estabanell y Pahisa Energia, S.A. (Hiszpania)

SEnerCon GmbH (Niemcy)

DEXMA Sensors S.L (Hiszpania)

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj