Horyzont 2020

“Personalised ICT-tools for the Active Engagement of Consumers Towards Sustainable Energy. Eco-Bot”

 

Projekt badawczy realizowany od września 2017 r. do czerwca 2021 r., w odpowiedzi na konkurs Horizon 2020 ogłoszenie EE-07-2016-2017 (ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 – Behavioral change toward energy efficiency through ICT.), w ramach konsorcjum międzynarodowego w partnerstwie z przedstawicielami ośrodków naukowych, badawczych, przedsiębiorstw energetycznych oraz stowarzyszeń konsumentów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Grecji. Numer grantu: 767625

Kierownikiem projektu jest dr Sylwia Słupik

Projekt związany jest z kształtowaniem indywidualnego modelu zachowań konsumentów energii, opartego na założeniach ekonomii behawioralnej. Celem Eco-Bot jest stworzenie spersonalizowanego wirtualnego asystenta energii, który będzie dostarczać informacje konsumentom na temat ich codziennego zużycia energii, a także będzie doradzał użytkownikom w jaki sposób efektywnie zarządzać energią w środowisku domowym oraz w przedsiębiorstwie. Komunikacja z klientem Eco-bot będzie się odbywała w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzia typu chat-bot. Rozwiązanie to będzie uwzględniać postęp w zakresie najnowszych technologii, takich jak: przetwarzanie języka naturalnego, zaawansowane przetwarzanie sygnałów (dezagregacja energii) i wielowymiarowe modelowanie behawioralne. 

Zespół naszego Uniwersytetu odpowiedzialny jest za stworzenie modelu klasyfikacyjnego, który rozpoznaje typ behawioralny użytkownika i na tej podstawie kieruje do danej osoby spersonalizowane rekomendacje, które pozwolą na ograniczenie i oszczędzanie energii.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnych stronach projektu oraz w mediach społecznościowych: 

strona internetowa
facebook
twitter

Eco-bot w mediach

W trakcie trwania prac pilotażowych projektu eco-bot, testujących przygotowany system i jego funkcjonalność członkowie zespołu badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prowadzą między innymi prace mające na celu promowanie aplikacji.

Na portalu "Poland In" ukazał się materiał z wywiadu z kierownikiem projektu dr Sylwią Słupik promujący projekt oraz dokonania zespołu Uniwersytetu [video].

Ponadto o projekcie można przeczytać na stronach PAP Nauka w Polsce: Eco-Bot – powstaje spersonalizowany wirtualny asystent energii - wywiad z dr Sylwią Słupik oraz zobaczyć krótki film przybliżający charakter projektu.

Na tym etapie prac zespół badawczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest zaangażowany w tworzenie spersonalizowanych rekomendacji dla odbiorców energii w ramach ekonomii behawioralnej i modelowania statystycznego. Prace opierają się między innymi na analizie danych uzyskanych podczas badań ankietowych konsumentów energii. Zbudowany został model statystyczny w oparciu o metody eksploracji danych (machine learning), który pozwala klasyfikować użytkowników do odpowiedniego segmentu behawioralnego.

Zespół Uniwersytetu przygotował również autorskie zestawy porad dla konsumentów wskazujące jak oszczędzać energię i jak zmienić zachowanie na bardziej ekologiczne.

Zapraszamy również do zapoznania się z podstawowymi informacjami o projekcie tutaj.

Projekt eco-bot – V spotkanie plenarne partnerów zakończone

Kolejny raz partnerzy projektu eco-bot spotkali się, aby razem zdecydować o kształcie dalszych prac oraz ustalić strategię wprowadzania large-scale pilots, zaplanowanych na przyszły miesiąc.

Do Berlina z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – oficjalnego partnera projektu, pojechały i brały udział w obradach dr Sylwia Słupik z Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej oraz dr Joanna Trzęsiok z Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych.

V spotkanie plenarne partnerów odbyło się w dniach 27 i 28 stycznia 2020 roku, a zostało zorganizowane przez SEnerCon, partnera projektu oraz jedną z firm biorących udział w pilotażu.

Więcej na temat spotkania i projektu można przeczytać tutaj.

Pierwsze testy systemu eco-bot rozpoczęte

Logo projektu eco-bot
Logo projektu eco-bot

Obecnie trwają prace testowe międzynarodowego projektu badawczo-wdrożeniowego eco-bot. Opracowane rozwiązanie zostanie dokładnie sprawdzone w rzeczywistych i zróżnicowanych warunkach przez użytkowników, zrekrutowanych do programu w trzech odrębnych lokalizacjach wdrożeniowych. Celem działań pilotażowych jest weryfikacja i ocena funkcjonowania systemu eco-bot oraz określenie potencjału projektu w odmiennych modelach biznesowych.

System będzie testowany przez uczestników pilotażu następujących firm – partnerów projektu:

Estabanell y Pahisa Energia, S.A. (przedsiębiorstwo energetyczne w Katalonii/Hiszpania) - model biznesowy B2C

DEXMA Sensors S.L (dostawca SaaS Building Energy Management System z dwoma ESCO/zarządcami budynków w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) - model biznesowy B2B

SEnerCon GmbH (użytkownicy energii w gospodarstwach domowych korzystający z inteligentnych liczników w Niemczech) - model biznesowy B2B2C


W chwili obecnej praca naukowa zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach związana z projektem eco-bot zmniejszyła się. Zespół składający się m.in. z: dr Sylwii Słupik (kierownik zespołu, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej) dr Joanny Kos-Łabędowicz (Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych) oraz dr Joanny Trzęsiok (Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych), sporządził model projektu eco-bot bazujący m.in. na  wielowymiarowych metodach statystycznych z uwzględnieniem założeń ekonomii behawioralnej.

Model ten jest jądrem aplikacji eco-bot, która ma na celu zachęcenie użytkownika do bardziej efektywnej i zrównoważonej konsumpcji energii a także pomoże zarządzać energią w domu i w firmie.