Projekty krajowe Katedry

Badania statutowe:

 • 2020 - Rola kapitału społecznego w strategii zrównoważonego rozwoju regionów wysoko zurbanizowanych i uprzemysłowionych na przykładzie woj. śląskiego. Etap 3. Ocena świadomości społecznej oraz postaw obywatelskich wobec wybranych problemów związanych z rozwojem zrównoważonym.
 • 2019 - Rola kapitału społecznego w strategii zrównoważonego rozwoju regionów wysoko zurbanizowanych i uprzemysłowionych na przykładzie woj. śląskiego. Etap 2. Ocena wskaźnikowa rozwoju zrównoważonego w regionie śląskim wraz z wybranymi uwarunkowaniami społecznymi.
 • 2018 - Rola kapitału społecznego w strategii zrównoważonego rozwoju regionów wysoko zurbanizowanych i uprzemysłowionych na przykładzie woj. śląskiego. Etap 1. Znaczenie kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju regionów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionów wysoko zurbanizowanych i uprzemysłowionych – analiza dorobku badawczego.
 • 2018 - Infrastruktura i usługi publiczne w województwie śląskim (etap II)
 • 2017 - Infrastruktura i usługi publiczne w województwie śląskim (etap I)
 • 2016 - Polityka zrównoważonego rozwoju w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym (Etap III)
 • 2015 - Polityka zrównoważonego rozwoju w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym (Etap II)
 • 2014 - Polityka zrównoważonego rozwoju w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym (Etap I)
 • 2013 - Polityka społeczna wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
 • 2012 - Źródła danych i znaczenie informacji w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski
 • 2011 - Rynek usług społecznych w zakresie kultury i rekreacji
 • 2010 - Rynek usług zdrowotnych jako obszar konsumpcji społecznej
 • 2009 - Rynek usług edukacyjnych jako obszar konsumpcji społecznej
 • 2008 - Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy
 • 2007 - Budownictwo mieszkaniowe jako rynek konsumpcji społecznej
 • 2006 - Wpływ procesów demograficznych na rynki społeczno-gospodarcze

Badania własne: 

 • 2010 - Przegląd metodologii kształcenia w zakresie przedmiotów kierunkowych na kierunku Polityka społeczna
 • 2009 - Program kształcenia w zakresie specjalizacji- Rynki usług społecznych
 • 2009 - Regulacja pro konkurencyjna w sektorach infrastruktury gospodarczej w Polsce
 • 2008 - Metodologia kształcenia w specjalności Gospodarka Komunalna na kierunku Gospodarka Przestrzenna
 • 2007 - Problematyka zrównoważonego rozwoju w nauczaniu przedmiotów społeczno-ekonomicznych
 • 2007 - Metodologia kształcenia w zakresie rynków konsumpcji społecznej
 • 2007 - Polityka konkurencji w sektorach infrastrukturalnych podlegających regulacji
 • 2006 - Ocena poziomu eko-efektywności gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE