Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry

Prof. UE dr hab. Wiesław Koczur

 • Polityka społeczna
 • Polityka gospodarcza
 • Współczesna polityka społeczna i gospodarcza
 • Współczesne systemy zabezpieczenia społecznego
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Instytucje ubezpieczeń zdrowotnych
 • Ubezpieczenia społeczne i fundusze emerytalne

   

Prof. UE dr hab. Sławomir Kantyka

 • Zabezpieczenie społeczne
 • Polityka ochrony zdrowia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Organizacja jednostek ochrony zdrowia
 • Zdrowie publiczne
 • Bezpieczeństwo w logistyce
 • Budowanie relacji z otoczeniem

 

Prof. UE dr hab. Aleksander Lipski

 • Socjologia
 • Socjologia pracy
 • Socjologia organizacji
 • Metody badań społecznych
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Psychologia społeczna
 • Bezpieczeństwo w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Marketing usług transportowych
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Zarządzanie wiedzą
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju
 • Polityka społeczna
 • Polityka edukacyjna i kulturalna
 • Polityka gospodarcza
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Filozofia
 • Filozofia nauki
 • Filozofia współczesna z elementami filozofii nauki
 • Wykład specjalizacyjny: Styl życia a zdrowie społeczne

 

Prof. UE dr hab. Agnieszka Lorek

 • Polityka gospodarcza
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Globalizacja a zrównoważony rozwój
 • Ekonomia zrównoważonego wzrostu
 • Bezpieczeństwo w logistyce 

 

Dr Sylwia Słupik

 • Polityka gospodarcza
 • Geografia transportu
 • Economic Policy
 • Economics of the Public Sector
 • International Economics
 • Problems of Global Economy
 • Energy Policy
 • Global Problems of Natural Resources Management
 • Etyka
 • Etyka gospodarcza
 • Budowanie relacji z otoczeniem