Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej - Informacja wstępna

Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej powstała w 1993 roku.

Pierwszym kierownikiem Katedry od 01.10.1993 r. – 30.09.2002 r. był Prof. AE dr hab. Andrzej Barteczek. Następnie funkcja ta była pełniona przez:Prof. dr hab. Lucynę Frąckiewicz w okresie od 01.10.2002 r. do 31.03.2006 r. i Prof. UE dr hab. Andrzeja Rączaszka w okresie od 01.04.2006 r. do 30.09.2018 r.

Aktualnym kierownikiem Katedry, powołanym w październiku 2018 jest Prof. UE dr hab. Wiesław Koczur