Konferencje organizowane w latach 2001-2014

 1. 11.12.2014 r. Konferencja Naukowa "Wpływ przemian demograficznych na centralną, regionalną i lokalną politykę społeczną", Katowice
 2. 12-15.05.2014 r. II Ogólnopolska Konferencja Demograficzna po akcesji Polski do Unii Europejskiej "Państwo, regiony i miasta wobec przemian demograficznych" pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowskiego, Opole/Kamień Śląski
 3. 17-19.09.2012 r. Konferencja Naukowa "Od rewolucji przemysłowej do transformacji i integracji gospodarczej - uwarunkowania współczesnej polityki gospodarczej", Katowice
 4. 14-16.05.2012 r. XXX Jubileuszowa Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Polityka społeczna w dobie postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego", Łochów
 5. 23-25.05.2011 r. XXIX Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Problemy edukacji wobec rynku pracy i rozwoju społecznego", Ustroń
 6. 31.05-02.06.2010 r. XXVIII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych", Ustroń
 7. 26-28.04.2010 r. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Demografów - po akcesji Polski do Unii Europejskiej "Procesy demograficzne a rozwój społeczno-gospodarczy Polski w okresie transformacji" Zamek Kliczków, Osiecznica
 8. 19-21.05.2009 r. XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze", Ustroń
 9. 22-24.09.2008 r. "Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej w początkach XXI w.", Ustroń
 10. 16-18.06.2008 r. XXVI Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Społeczne konsekwencje integracji europejskiej", Ustroń
 11. 11-13.06.2007 r. XXV Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Polityka społeczna - badania, dydaktyka, rozwój", Sieniawa (woj. podkarpackie)
 12. 12-14.06.2006r. XXIV Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Polityka społeczna - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", Ustroń (w Beskidach)
 13. 01-03.06.2005 r. XXIII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Wykluczenie społeczne", Ustronie Wielkopolskie
 14. 26-28.05.2004 r. XXII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Kapitał społeczny", Ustronie Wielkopolskie
 15. 28-30.05.2003 r. XXI Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Bezpieczeństwo socjalne", Ustronie Wielkopolskie
 16. 04-07.06.2002 r. XX Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Problemy polskiej wsi na przełomie wieków", Stare Jabłonki k/Olsztyna
 17. 28-30.05.2001r. XIX Konferencja Naukowa Polityków Społecznych "Metody pomiaru i monitoring zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej", Ustronie Wielkopolskie