Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe i magisterskie

Kierunek Ekonomia

Promotor   Problematyka i przykładowe tematy prac 

Prof. UE dr hab. Aleksander Lipski

Problematyka: ekonomia kultury, przemysły kreatywne (kultury), polityka kulturalna i edukacyjna, usługi publiczne, zrównoważony rozwój, kreowanie potrzeb konsumentów i konsumpcjonizm, wirtualizacja konsumpcji, praca i czas wolny, rynki dóbr i usług czasu wolnego, turystyka i turyzm, gospodarka doświadczeń (experience economy), rewitalizacja i jej ekonomiczno-społeczne aspekty (np. gentryfikacja), gospodarka senioralna, gospodarka oparta na wiedzy (knowledge-based economy), nierówności społeczne, wykluczenie i marginalizacja, gospodarka różnorodności (diverse economy), kultura organizacyjna (korporacyjna), globalizacja  


Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ pandemii covid-19 na konsumpcję na rynku odzieżowym
 • Wpływ globalizacji na zmiany w działaniach marketingowych korporacji na wybranych przykładach
 • Aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2016-2020
 • Wpływ pandemii covid-19 na rynek filmowy na świecie (na przykładzie placówek kinowych i platform VOD)

dr Sylwia Słupik

Problematyka: polityka gospodarcza, sektor publiczny, rola państwa w gospodarce, współczesne trendy konsumpcji – konsumpcja zrównoważona, prosumpcja, wirtualizacja, etnocentryzm, domocentryzm, smart shopping, ekonomia behawioralna, profilowanie zachowań konsumentów, ekonomia współdzielenia (sharing economy), teoria zmiany, zagadnienia związane z ESG (Environmental, Social, Governance), Green economy, Europejski Zielony Ład, adaptacje do zmian klimatu oraz sprawiedliwa transformacja kraju i regionów, energetyka i odnawialne źródła energii, polityka energetyczna, zrównoważona konsumpcja energii, dekarbonizacja gospodarek, ekonomia niskoemisyjna, gospodarka o obiegu zamkniętym  

 

Wybrane tytuły prac:

 • Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii – co dalej po węglu?
 • Zmiana zachowań konsumentów energii – rola indywidualnych postaw
 • Eko-strategie w zarządzaniu przedsiębiorstw - moda czy konieczność? 
 • Gospodarka obiegu zamkniętego – Circular Economy w Polsce teoria czy praktyka?
 • OZE jako element zrównoważonego rozwoju gminy na przykładzie Gminy Pszczyna
 • Zielone inwestycje na rynku nieruchomości w województwie śląskim
 • Gospodarka elektroniczna i wirtualizacja konsumpcji w Polsce
 • Uwarunkowania atrakcyjności inwestycyjnej regionów na przykładzie gminy Sosnowiec
 • Współczesne trendy konsumpcji na rynku usług gastronomicznych
 • Konsumpcjonizm jako trend w zachowaniach młodych konsumentów
 • Wpływ zielonej ekonomii na klimat i rozwój gospodarczy  

Kierunek Zarządzanie Publiczne

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

Prof. UE dr hab. Agnieszka Lorek

Problematyka:

gospodarka komunalna i usługi publiczne, polityka gospodarcza państwa i samorządów lokalnych, polityka ekologiczna, zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich, rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych, usługi ekosystemów i gospodarowanie zasobami naturalnymi, "zielona" gospodarka, gospodarka obiegu zamkniętego (cyrkularna), zrównoważona konsumpcja i produkcja, społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju i jakości życia, rola partycypacji społecznej w zrównoważonym rozwoju, rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych; polityka energetyczna i odnawialne źródła energii, znaczenie sektora publicznego i infrastruktury dla rozwoju społeczno-gospodarczego


Wybrane tytuły prac: 

 • Adaptacja miast do zmian klimatu na przykładzie miasta Katowice
 • Rewitalizacja jako czynnik warunkujący wzrost atrakcyjności turystycznej miasta Wisła
 • Energetycznie oszczędne budownictwo jako przykład metody zwalczania zanieczyszczeń
 • Ekologiczne skutki konsumpcjonizmu
 • Wykorzystanie koncepcji usług ekosystemowych w kreowaniu przestrzeni publicznych miasta
 • Ocena rozwiązań systemowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska na przykładzie gminy Chrzanów
 • Wpływ działalności kulturalno-społecznej na wizerunek rudzkiej spółdzielni mieszkaniowej
 • Zielone rozwiązania jako ekologiczny czynnik wpływający na atrakcyjność przestrzeni na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza
 • Pozapłacowe formy motywowania pracowników w państwowej straży pożarnej
 • Analiza wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2014-2020 w gminie Radzionków
 • Budżet partycypacyjny – narzędzie aktywności społecznej w Gminie Kęty
 • Zielone rozwiązania jako ekologiczny czynnik wpływający na atrakcyjność przestrzeni na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza
 • Adaptacja miast do zmian klimatu na przykładzie miasta Rydułtowy
 • Uwarunkowania i efekty wdrażania zrównoważonego rozwoju w krajach Afryki na podstawie Botswany

Prof. UE dr hab. Wiesław Koczur  

Problematyka: zarządzanie publiczne w polityce społecznej, gospodarczej i środowiskowej, rola sektora publicznego w zrównoważonym rozwoju społeczno - gospodarczym, usługi publiczne (społeczne, komunalne, administracyjne), ryzyko w działalności instytucji publicznych i zarządzanie nim, ubezpieczenia (publiczne i prywatne) jako metoda zarządzania ryzykiem, wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w zarządzaniu publicznym, zarządzanie zasobami pracy, zarządzanie kryzysowe, rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych oraz jej rola w zapobieganiu ekskluzji społecznej

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Polityka ekologiczna w Polsce w latach 2004-2022
 • Polityka mieszkaniowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie gminy (miasta)...,
 • Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy gminy..., 
 • Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w instytucjach kultury na przykładzie...,  
 • Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w podmiotach administracji publicznej,
 • Planowanie kariery w procesie zarządzania zasobami pracy w podmiotach administracji publicznej,
 • Pozafinansowe instrumenty motywowania pracowników, 
 • Usługi publicznej pomocy społecznej w gminie... i ich społeczna percepcja
 • Zjawisko partycypacji społecznej na przykładzie gminy Jaworze   
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3