Prof. UE dr hab. Sławomir Kantyka

 1. Polityka mieszkaniowa samorządu lokalnego. W: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski. Red. M. Barański, A. Czyż, S. Kubas. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2010, [s. 540-569]. 
 2. Partnerstwo lokalne w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. W: Partnerstwo lokalne – strategie rozwiązywania problemów społecznych. Red. A. Frąckiewicz Wronka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010. [s. 111–141].
 3. Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, [ss. 111].
 4. Kantyka S., Kowalska Kantyka M.: Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie. Warszawa 2011. [ss. 190].
 5. Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Redakcja naukowa. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Ruda Śląska 2011, [ss. 343].
 6. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych i ich wpływ na podjęcie pracy. W: Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Ruda Śląska 2011, [s. 164–188].
 7. Podstawowe założenia projektu i metodologia badań (współautorzy: D. Kotlorz, A. Skórska, M. Kowalska-Kantyka, W. Koczur, Z. Kantyka). W: Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Ruda Śląska 2011, [s. 203–217].
 8. Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w województwie śląskim a problem ich zatrudnienia (współautorzy: D. Kotlorz, A. Skórska, M. Kowalska-Kantyka, W. Koczur, Z. Kantyka). W: Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Ruda Śląska 2011, [s. 218–279].
 9. Pracodawcy w województwie śląskim a problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych (współautorzy: D. Kotlorz, A. Skórska, M. Kowalska-Kantyka, W. Koczur, Z. Kantyka). W: Niepełnosprawni – przedsiębiorcom, przedsiębiorcy – niepełnosprawnym. Badanie potencjału i oczekiwań śląskiego rynku pracy. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Ruda Śląska 2011, [s. 280–328].
 10. Przekształcenia własnościowe podmiotów rynku usług zdrowotnych. „Journal of Economic and Technical Sciences”, 2011, nr 4, [s. 67–90].
 11. Kształcenie na poziomie wyższym w zakresie administracji, administracji publicznej i gospodarki publicznej. „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 61, 2011. [s. 87–104].
 12. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji a problem ich aktywności zawodowej. W: Współczesny rynek pracy (wybrane problemy). Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, [s. 131–152]. 
 13. Stowarzyszenia w ustroju społeczno-politycznym Polski w latach 1918–1939. Studium historyczno-politologiczno-prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013. [ss. 573]
 14. Węgiel – jedyny skarb jaki był pod ręką. Zarys problemów społecznych, gospodarczych i politycznych górnictwa węgla kamiennego w Polsce (1945–1957). Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2013. [ss. 359]
 15. Problem wsparcia osób niepełnosprawnych a koncepcja zrównoważonego rozwoju. W: Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej. Red. J. Stępień, E. Kośmicki, A. Frączkiewicz-Wronka. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań 2014. [s. 119–144]
 16. Organizacje pozarządowe jako podmioty rynku pracy. „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 196/14. Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej. Red. D. Kotlorz, A. Przybyłka. [s. 170–183]
 17. Pojęcia narodu, narodowości i mniejszości narodowych w myśli politycznej przełomu XIX i XX wieku. „Chorzowskie Studia Polityczne” 2015, nr 10. Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo państwa. [s. 13–34]
 18. Instytucjonalno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym. W: Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich: studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Red. A. Lorek, A. Rączaszek. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 2016. [s. 25–37]
 19. Kondycja rodziny a potencjał rozwojowy województwa śląskiego. W: Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska. Rządowa Rada Ludnościowa. Warszawa 2017. [s. 194–214].
 20. Problem ustroju Polski w koncepcji polskich socjalistów w latach 1939-1945. „Chorzowskie Studia Polityczne” 2018, nr 15. Spory i kontrowersje wokół wybranych problemów współczesnej Europy. [s. 47–62] 
 21. Kantyka S., Kantyka Z, Kantyka J.: Cień KL Auschwitz-Birkenau nad Śląskiem, Zagłębiem Dąbrowskim i Podbeskidziem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Poznań 2020. [ss. 503]
 22. Kantyka S., Kantyka Z.: Nowe lokalne ruchy społeczne a kapitał polityczny. „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2020, nr 49, [s. 157–172] pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24560/22729