Publikacja pracowników w czasopiśmie Creativity and Innovation Management (IF=2.113) (Wiley)

Miło nam poinformować o opublikowaniu przez pracowników Kolegium Ekonomii dr hab. Tomasza Ingrama, prof. UE, prof. dr hab. Teresy Kraśnickiej oraz dr hab. Grzegorza Głoda, prof. UE (Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego) artykułu pt. "Relationships between familiness, innovation and organizational performance in Polish family businesses".


W artykule omówiono zależności pomiędzy rodzinnością i efektywnością organizacyjną polskich przedsiębiorstw rodzinnych uwypuklając mediującą rolę innowacyjności. Wnioski upoważniają do stwierdzenia, że wysokie poziomy rodzinności w obszarze własności, zarządzania i kontroli prowadzą do poprawy kondycji przedsiębiorstwa rodzinnego, przy czym ogólnie wysokim poziomom rodzinności przedsiębiorstwa towarzyszą statystycznie niższe nakłady na działalność innowacyjną. Z kolei, wysoki poziom tożsamości przedsiębiorstwa rodzinnego wpływa pozytywnie na liczbę innowacji, a negatywny wpływ na tak rozumianą innowacyjność mają orientacja międzypokoleniowa oraz silne związki pomiędzy rodziną a pracownikami.