Aktualności

Artykuł naszego pracownika w czasopiśmie JCR

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa I. Kowalskiej-Bobko, M. Gałązki-Sobotki, A. Frączkiewicz-Wronki, K. Badory-Musiał, B. Buchelt pt. "Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych", ukazał się w czasopiśmie JCR Medycyna Pracy (0.778 IF; 40 MNiSW).


Problemem wielu systemów ochrony zdrowia jest niedobór kadr medycznych, przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek. Ich liczba, kompetencje i uprawnienia warunkują dostępność usług medycznych i ich jakość. Zapotrzebowanie na usługi medyczne zwiększa się wraz z postępującym procesem starzenia się populacji, wzrostem liczby zachorowań na choroby przewlekłe i ciągłymi reformami systemów zdrowotnych. Koszty pracownicze w ochronie zdrowia są kosztami najbardziej obciążającymi system, dlatego trzeba tworzyć efektywne zespoły pracowników sektorowych, korzystając z dostępnych zasobów. Wymienione czynniki skutkują racjonalizacją zatrudnienia lub nadawaniem nowych uprawnień medycznych i okołomedycznych nowym grupom profesjonalistów, czego wynikiem jest zjawisko krzyżowania się kompetencji (skill mix).

Zagadnienia te omówione zostały w artykule, który ukazał się w 2020 r. w czasopiśmie JCR Medycyna Pracy. Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00817